Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu

Eşme Meslek Yüksekokulu kendisine belirlemiş olduğu hedef ve ilkeleri rehber edinerek öğrenci merkezli bir anlayışla eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Buradan hareketle okulumuzda teorik ve uygulamalı derslerin yanında, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine destek olabilecek kurs ve etkinliklerle sektörün ara eleman ihtiyacını karşılayacak şekilde nitelikli bireyler yetiştiren bir eğitim imkânı sunulmaktadır. İlçedeki özel ve kamu kurumları ile yapılan tüm bölümlere yönelik işbirliği protokolleri ile öğrencilerimiz, derste öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı elde ederek iş hayatına etkin bir biçimde hazırlanmaktadır.

Okulumuzda bir adet bilgisayar laboratuvarı, bir adet öğrenci deney laboratuvarı, 80 kişilik konferans salonu, 100 kişilik yemekhane, kantin, okuma salonu/kütüphane ve 11 adet derslik bulunmaktadır.

Okul yönetimi, öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili donanımlarının yanı sıra onların sosyal ve kültürel açıdan da gelişmelerine önem vermekte ve bunun için de gerekli imkânları sunmaktadır. Bunların başında;  zengin kitap çeşidine sahip kütüphanesi olan okuma salonu, öğrencilere her anlamda katkı sunacak etkinliklerin ve teknik gezilerin yapılması, sosyal sorumluluk uygulamaları ile toplumsal duyarlılık düzeyinin arttırılması gelmektedir. Öğrenciyi merkeze alan liderlik anlayışı ile öğrencilerin kararlara katılımı üst düzeyde sağlanmakta, öğrencinin okul yönetim ve danışmanlarına ulaşabileceği tüm mekanizmalar etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Öğrencilerimize maddi katkı sağlamak amacıyla her yıl eğitim-öğretim döneminde, ilçemizde bulunan gönüllülerden burs alınmaktadır. Öğrencilerin ve ilçedeki kurumların katılımıyla dikilen 450 çam fidanı ile okulumuz, çevreci bir kurum olma bakımından ilçedeki diğer kurum ve okullara örnek olmaktadır.

Mezun olan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavı (DGS) ile üniversitelerin ilgili lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedir. Mezunlarımız mezun oldukları alanla ilgili sektörlerde; özellikle de bankalar, lojistik şirketleri, veteriner klinikleri, sigorta şirketleri, eczaneler, hastaneler, gıda üretim fabrikaları, dokuma atölyeleri ve kamu kurumlarında çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Eşme Meslek Yüksekokulu olarak bir diğer hedefimiz de tüm personel ve öğrencilerimizle birlikte bir bütün olarak, işbirliği içerisinde yapılan çalışmalarımızda ilçenin, üniversitemizin ve ülkemizin bilimsel,  sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamaktır.