Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu

  Öğrenciler tarafından tercih edilen saygın bir meslek yüksekokulu olmak, üretilen eğitim ve hizmet ile çağın gereksinimlerine uygun nitelikli ara eleman yetiştirmek, evrensel bilime katkıda bulunan, tüm personeli pozitif düşünen çağdaş bir eğitim kurumu olmaktır. 

   Mesleki ve Teknik Eğitimde küresel trendi de göz önüne alarak toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç, istek ve beklentilerini sürekli karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak en önemli hedefimizdir.