Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu

  Misyon   

   Ülkenin geleceği için ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu, uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, analitik düşünebilen, çağdaş, özgür, dinamik, sorumluluk sahibi, Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarında topluma faydalı hizmetlerde bulunmak.

 Vizyon   

  Mensubu olmaktan gurur duyulan, çağdaş, mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik açıdan yüksek standartlara sahip, üstün nitelikli ve aranılan teknik ara eleman yetiştiren, yenilikçi ve paylaşımcı, sanayi ile sürekli işbirliği içinde bulunan, sağlayacağı eğitim, bilgi ve araştırma olanaklarıyla bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Temel Değerler

Atatürk İlkelerine bağlılık

Bilimsellik

Akademik özgürlük

Etik ilkelere bağlılık

İşbirliği ve katılımcılık

Çevresel ve estetik duyarlılık

Türk kültürü ve geleneklerine saygı