Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu
DOÇENT ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK
MYO Müdürü
zulfiye.acar@usak.edu.tr
0,3710
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ŞAKİR MİRZA
Müdür Yardımcısı
sakir.mirza@usak.edu.tr
3712
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÜLEYMAN HACISALİHOĞLU
Müdür Yardımcısı
suleyman.hacisalihoglu@usak.edu.tr
3712
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MAKBULE HÜRMET ÇETİNEL
Üye
hurmet.cetinel@usak.edu.tr
3775
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MEHMET OZAN KARAHAN
Üye
mozan.karahan@usak.edu.tr
3770
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KORAY BULUT
Üye
koray.bulut@usak.edu.tr
3771
YÜKSEK OKUL SEKRETERİ SERDAR KAZ
Raportör
serdar.kaz@usak.edu.tr
3716-3717