Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu

Uşak Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Bütünleşik Kalite Çalışmalarına İlişkin Yönergenin 14. maddesi uyarınca, Üniversitemiz akademik birimleri tarafından hazırlanan 2020 Yılı Öz Değerlendirme Raporları hakkında ilgili birimlere ziyaretler gerçekleştirilerek geri bildirimler oluşturulması kapsamında 18.02.2021 tarihinde Değerlendirme ve İzleme Ziyareti (DİZ) ekibi olarak Meslek Yüksekokulumuza Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan Ekip Başkanı Müdür Doç.Dr.Mustafa Ali ERSÖZ, Dr. Öğretim Üyesi Mesut EKMEKÇİ, Öğr.Gör. Gülşen BAĞCI ve idari personel Nevzat PEKER ile Ali Fuat KOZAK katılmıştır. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder ziyaret kapsamındaki çalışmaların Meslek Yüksekokulumuza ve Üniversitemiz için faydalı olmasını temnni ederiz.

 

 

 


18 Şubat 2021