Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final – Bütünleme – Tek Ders Mezunu olan öğrencilerin diplomaları hazırlanmış olup, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde mezuniyet işlemleri yapılacaktır.

 

1-) İlişik Kesme İşlemleriniz için Meslek Yüksekokulumuz  öğrenci işlerine müracaat ediniz.

2-) İlişik kesme esnasında mutlaka öğrenci kimlik kartını veya kayıp ise gazete zayi ilanı teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde öğrencinin ilişiği kesilmeyecektir.

3-) Vekaletname yolu ile mezuniyet işlemleri yapılırken vekil mutlaka Vekaletnamenin “ASLI” ile müracaat eder. ( Fotokopi, fax, email v.b şekilde gelen vekaletname işleme alınmayacaktır.)

4-) Onaylı ilişik kesme belgesinin 1 nüshası ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Servisine müracaat ederek diplomanızı teslim alabilirsiniz. ( Diploma tesliminde nüfus cüzdanı ibrazı zorunludur.)

5-) Vekaletnamenin “ASLI”  olmadan öğrencinin vekiline diploma teslim edilmez. ( Vekil olan kişi nüfus cüzdanı ile bizzat kendisi başvuru yapacaktır.)

 

Not: 1-) İlişik kesme işlemlerinden önce Üniversitemiz web sayfasında yer alan mezuniyet portalına bilgi giriş yapılması zorunludur mezun.usak.edu.tr.  

         2-) Mezuniyet portalı ile ilgili  sorularınızda 1 Eylül Kampüsü Yeni Rektörlük Binası Giriş Katta bulunan Z-01/Z-02 oda numaralı Kariyer Ofisi'nden ve mezun@usak.edu.tr mailinden yardım alabilirsiniz.

        3-) Yabancı Uyruklu Öğrenciler ilişik kesme işlemi için Öğrenci İşleri Birimine ‘Türkiye Mezunları Bilgi Sistemi’ ne kayıt olarak doldurulan formun çıktısı ile gelmelidirler. (https://www.turkiyemezunlari.gov.tr)


10 Mart 2020