Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu

Uşak Üniversitesi Senato Kararı

 

            Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2023 tarih ve 12552 sayılı yazısına istinaden; 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak üzere 20.02.2023 tarihinde toplanan Üniversitemiz Senatosu tarafından alınan Eğitim-Öğretimle ilgili kararlar aşağıdadır;

 1. 2022-2023 Bahar Yarıyılı derslerinin 27 Şubat 2023 tarihinde başlamasına ve akademik takvimin buna göre yürütülmesine,
 2. Altıncı maddede belirtilen istisnalar hariç tüm derslerin “Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” a uygun biçimde çevrimiçi (online) olarak yapılmasına,
 3. Çevrimiçi (online) olarak yürütülen derslerde %70 devam zorunluluğu aranmasına,
 4. Çevrimiçi (online) olarak yürütülen derslerin kayıt altına alınarak tekrar izlemeye açık olacak biçimde planlanmasına ve öğretim elemanlarınca her hafta işlenecek konulara ait ders notlarının sisteme yüklenmesine,
 5. Çevrimiçi (online) olarak yürütülen derslerin ders programlarında yer aldığı gün ve saatte yapılmasına, her bir ders saatinin 45 dakika olmasına,
 6. Eğitimlerine “Yükseköğretim Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” uyarınca devam eden programlardaki;

            a) Tıp Fakültesi’nin 4, 5 ve 6. Sınıflarında,

            b) Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. Sınıflarında,

            c) (7+1) programı uygulayan Fakültelerin (+1) döneminde İşletmede Mesleki Eğitim (İME) uygulaması derslerinde,

            ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik Bölümünün 4. Sınıftaki hastane uygulaması yapılan derslerinde,

            d) (3+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemlerinde ve Meslek Yüksekokullarının “İşletmede Mesleki Eğitim (IME)” uygulaması derslerinde,

            e) Spor Bilimleri Fakültesi ile Eğitim ve İslami İlimler Fakültelerinin Öğretmenlik Uygulaması derslerinde,

            Eğitimlerin yüz yüze sürdürülmesine,

 1. Mezun durumuna gelmiş ve Zorunlu Stajı eksik kalmış olan önlisans ve lisans programı öğrencilerinin kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine getirmelerine,
 2. Deprem bölgesinde bulunan ve İşletmede Mesleki Eğitim (İME) dersi için işyeri bulamayan öğrencilerin başvurmaları halinde işletmelerinin ilgili birimler tarafından bulunmasına,
 3.  Aşağıda (a) ve (b) şıklarındaki iki şartı birlikte sağlayan öğrencilerin özel öğrencilik statüsünden yararlanabileceğine:

            a. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak.

            b. "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamındaki programlarda (6. Maddede belirtilen öğrenciler) kayıtlı öğrenci olmak.

            Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrencilerin, üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (ÖİDB) Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren YÖK e-transkript üzerinden alacakları öğrenci belgesini de ekleyerek 3 hafta içerisinde müracaat etmelerine ve bu durumdaki öğrencilerin özel öğrencilik için ayrıca bir ücret ödememesine,

 1. 2022-2023 Bahar yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde kayıt     dondurmak için başvuran öğrencilere kayıt dondurma hakkı verilmesine ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine,
 2. Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde taleplerinin yeniden değerlendirilmesine,
 3. Depremden etkilenen illerin; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas ilinin Gürün ilçesi olarak belirlenmesine,

            Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

20 Şubat 2023