Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu

Hali kilimcilik Programının Amacı: Halıcılık Kilimcilik Programı, halı teknikeri yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, halı teknikerliği mesleği ve genel etiği ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, Halıcılık Kilimcilik eğitim programı;

·         Farklı halılarda desen bilgisi,

·         Halı-kilim dokuma teknikleri,

·         Motif çizim teknikleri,

·         Renk bilgisi,

·         Doğal boyacılık,

·         Halı-kilim bakım onarım,

·         Düz kirkitli dokumalar,

·         Makina halı ve kilimleri ile halıda konfeksiyon konusunda teorik ve pratik bilgilere sahip olmakla gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla alanlarındaki problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.

Neden Bu Programı Tercih Etmelisiniz?

Bu Programda; Alanında deneyimli ve yeterliliğe ulaşmış öğretim üyeleriyle kapsamlı eğitim olanağının yanı sıra ilk 10’a giren öğrencilere 250 TL burs verilmektedir.

Program Mezunu Öğrencilerin İstihdam Olanakları:

·         Kültür ve Turizm Bakanlığı,

·         Milli Eğitim Bakanlığı (Halk Eğitim Merkezleri),

·         İl Özel İdareleri ve Tarım ve Orman Bakanlığının meslek kursları ve

·         Sosyal hizmetlere bağlı kurumlarda rehabilitasyon amaçlı eğitimci olarak çalışabilmektedir. Ayrıca;

 

·         Halı dokuma fabrikaları,

·         Dokuma ve boyama atölyeleri,

·         El halısı dokuyan atölyeler,

·         Desen üretimi yapan işletmeler,

·         Turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler,

·         Sanayi nakışı yapan işletmeler,

·         Tekstil firmaları ve

·         Kişisel çalışma atölyelerinde tekniker olarak görev yapabilmektedir.

 

Ülkemiz için önemli bir ihracat potansiyeline sahip olan halıcılık sektöründe iyi yetişmiş halı kilim teknikerlerinin iş bulma olanakları oldukça fazladır.

Giriş Koşulları: Üniversite Giriş Sınavından yeterli puanı alan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar.

Yatay Ve Dikey Geçişler: Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapabilir. Sanat ve Tasarım Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerindeki aşağıdaki bölümlere geçiş yapılabilir.

·         Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü,

·         Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,

·         El Sanatları Bölümü,

·         Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Bölümü,

·         Tezhip Bölümü.

Staj denetimlerinde yüksekokulun kazanacağı üstünlükler;

·         İş çevrelerinin beklentileri yüksekokula taşınmış olur.

·         Öğrenciler hakkında işverenlerden bilgi alma fırsatı yakalanmış ve eğitim-öğretimin planlamasına katkı sağlanmış olur.

Staj çalışmalarında öğrencinin kazanımları;

·         Yüksekokuldan almış olduğu bilgilerin gerçek hayatla ne derece örtüştüğünü gözlemleyebilmek.

·         Gerçek bir iş ortamındaki günlük sorunları yerinde görebilmek.

·         Gerçek iş ortamını gözlemleyebilmek. Dolayısıyla kendi bilgi, beceri ve yeteneklerini karşılaştırarak eksikliklerini belirleyebilmek.

·         İş disiplini ve iş ahlâkını gözlemleyebilmek.

Mezun olduğunda, iş bulabileceği alanları ve işletmeleri tanıyabilmektir.

Belgelendirme;

·         Mezun olan öğrenciye Halı Teknikeri ön lisans diploması verilir.

·         Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresince kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir.

·         Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.