Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu

              Küreselleşme ile birlikte bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli olarak genişlemekte ve önemleri artmaktadır. Bölümümüzün amacı, finans sektörünün ihtiyacı olan müşteri odaklı, fonksiyonel düşünce yapısına sahip, takım çalışmasını benimsemiş, rekabetçi ve girişimci, proje geliştirebilme kapasitesine sahip nitelikli, uzman ve üst düzey yönetici potansiyeli olan mezunlar vermek ve globalleşen iş dünyasında onlara doyurucu ve saygın istihdam olanakları oluşturmaktır.