Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu

          Programın amacı; işletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilebilen işlemleri kayıtlara geçirerek, bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlerini yürütebilecek meslek elemanları yetiştirmektir. Mezunlar, kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışabilirler. Başta serbest muhasebeci, serbest muhasebeci ve mali müşavir ile yeminli mali müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak bankalar, sigorta şirketleri, turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışabilirler. İki yıllık eğitimden sonra yapılan sınavı kazandıkları takdirde dört yıllık mesleki stajlarına başlayabilir, dördüncü yılın sonunda yapılan sınavlarda da başarılı olurlarsa “Serbest Muhasebeci” unvanını ve ruhsatını alabilirler. Başarı ile mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslar arası Finans, Uluslar arası İşletmecilik, Uluslar arası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve Finansman lisans programlarına geçiş yapabilirler.